”On olemassa ainakin kahdenlaisia pelejä. Yhtä voisi kutsua äärelliseksi; toista äärettömäksi. Äärellistä peliä pelataan voittamisen vuoksi, ääretöntä peliä pelataan pelaamisen jatkumisen vuoksi.” James P. Carse kehitteli nämä pelin muodot kirjassaan ”Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility” (1986). Äärellisessä pelissä on määritelty alku ja loppu, […]

Kilpaurheilun äärellinen ja ääretön peli


Britanniassa ja Ranskassa tapahtui 1800-luvun puoliväissä hyvin samanlainen kehityskulku rakennusmateriaalien suhteen. Tuohon asti rakennukset oli pääasiassa tehty puusta ja kivestä, mutta uusi vahva ja paloturvallinen materiaali nosti päätään. Raudasta oli tuohon mennessä tehty Britanniassa esimerkiksi siltoja jo 1700-luvun lopulta alkaen ja sitä oli käytetty rakennusten pienissä yksityiskohdissa hyödyksi. Insinöörit, jotka […]

Rauta ja sprinttitreeni


Mitä asioita pidämme urheilussa kauniina? Entä kuinka hyvin nuo kauniina pitämämme asiat palvelevat tuloksen tekemistä urheilussa? Nämä kysymykset nousivat väkisinkin mieleen lukiessani Sabine Hossenfelderin kirjaa ”Lost in Math – How Beauty Leads Physics Astray” (2018). Kirjassaan Hossenfelder esittää näkemyksen, jonka mukaan teoreettisessa fysiikassa ei ole tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria läpimurtoja […]

Kauneus ja vallankumous urheilussa