Tietosuojaseloste


Rekisteriseloste – tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 1. Rekisterin nimi
  Kampuksen Plaanin jäsenrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä
  Kampuksen Plaani ry
  Taulumäentie 51 A
  40200 Jyväskylä
  plaanilaiset@kampuksenplaani.fi
 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Tuija Ylä-Sahra
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Jäsenrekisteriin kerätään tiedot Kampuksen Plaani ry:n jäsenistä (varsinaiset jäsenet, tukijäsenet ja kunniajäsenet) Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito, mm. yhdistyksen jäsenmaksuista sekä muista toimintamaksuista syntyvä maksuliikenne. Tietoja kerätään myös toiminnasta tiedottamista varten.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää jäsenen henkilötiedot:
  • rekisteröidyn tai huoltajan nimi
  • osoitteet
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös:
  • jäsenmaksuista
  • valmennus-, kurssi- ja muista toimintamaksuista
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tallennettavat tiedot kertyvät yhdistyksen omasta toiminnasta:
  • toimintaan osallistuvien henkilöiden toimesta
  • yhdistyksen omasta toiminnasta
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Aineisto kerätään Kampuksen Plaani ry:n johtokunnan nimeämän henkilön toimesta, joka vastaa tietojen säilyttämisestä lukitussa tilassa. Manuaalinen aineisto siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman pian keruun jälkeen. Manuaalista aineistoa ei säilytetä sen jälkeen, kun se on siirretty sähköiseen muotoon, vaan se tuhotaan ja hävitetään.
  B. ATK:lle tallennetut tiedot
  Jäsenrekisterin hallinnasta ja ylläpitämisestä vastaa Kampuksen Plaani ry:n johtokunnan nimeämä henkilö. Tiedot säilytetään salasanalla suojatulla tietokoneella. Nimetty henkilö vastaa jäsenrekisterin säännöllisestä varmuuskopioinnista sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä lukitussa tai salasanalla suojatussa tilassa. Kopioita jäsenrekisteristä ei luovuteta säilytettäväksi muille yhdistyksen jäsenille tai ulkopuolisille henkilöille. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet rajataan seuraavasti:
  – Jäsenrekisterin hallinnasta ja ylläpitämisestä vastaava henkilö
  – Kampuksen Plaani ry:n johtokunta
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Kampuksen Plaani ry:n jäsen.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.